2016年5月23日 星期一

。§。見我得渡。§。

 
 

 

繼續閱讀
發表於 2016/05/22 10:30 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [2] | 推薦 [0] | 編輯 |
2015/10/24

◎§◎心法門◎§◎○◎●無上菩提願心●◎○‧§。及戒律。§‧https://lh3.googleusercontent.com/mN0rej2oqVKJtfjMZLO9I3B6stILLcP4mNPtnfOEaiqSE-S_kAocz1jjt6PGPEwKFTwgjcdwuNK3f6cUQzmt6YLZB8ib8W2NM7GCoelhMxdSFdjjX9tNkNXSZ03EMGCKobBZj_ApSHxzbveTus_a3gZ3BS-tkDRk6_2xHng0USN5ktaBMupB-vN3cmLt_txd1SIx5E0nSpW-EgP1tQjVjsd7453FKWk91KLX0kO5LhSnSFK-hgeh8eh5MiYaO8W5Ped-HAgld7JamYyJVcN-cPLnpn0HkFxYSrNcNRKYfGWS7MsnFoECJJYPNWY9ij64caJWigI7vRkzFGY_DY3KkS2vVi7M0jny-rZN6nyK_tgovUWC3PQU8VkacrBQPtj6-b90-6eFjP20qALXIyl0_9hfjRe-3CgAHmXpLuIrlAmRko65t3h1Lo_o-sFNNfz2OAMcJ8S8pCMWfjmSZ7WuOqrUZYpnr2wsLd-UlxoZNdjGda2-BNRsNICVl9dfmxjPP_qXyVtOL5b-NJM_xEmKDdXcaR-_djglaoylFv14UALy7qLFB_HeJOG0pcwRY3aI_TvhSl4UydLifgBHnUNoYOwZ0ijp2kJ4=w262-h395-no請有緣之行修者。跟心法門門主 張俊德 張老師○◎●無上菩提願心●◎○


既然知發。§。菩提願心。§。之重要性。那就請行修者。

跟著◎§◎心法門◎§◎門主 覺行居士 張老師 以最虔誠之心發此善願吧!


﹝願心如下﹞:

從今而後的我 ﹝※※※﹞﹝請說出自己得名字﹞

身、口、意。所做所講所想的都對。對的才會執行。


    ※若是身口意所行所說所念不對之時。就不會成立。※

且在公平公正公開 (非公開)。及零誤差規劃之下行使一切事物。

    ※若非公平非公正 (非公開)。及非零誤差之下即不可能實現。※

並且是陰陽自然相對應之。且自作自受。有反作用力在。

    ※只有陰陽自然相應對。且自作自受。和有反作用力之下。才有可能完成。

        一切所自修之心願德慧戒。皆善求善用。正求正用。


    ※若非正求正用。非善求善用者。不能引用。且皆會自然反制其用。※

若有因緣領取福報能量之受用者。當不慎被奪取騙走一切之時。

此等必將以上述之願。自然相應化解其不善的行為。且累世累劫永不改變。

只要有發此誓願者。本人●◎○心法門○◎●門主 覺行居士 張俊德 張老師


必將於盡未來世引度發此誓願者。出離三界免六道輪迴。逍遙自在解脫!


※請行修者。若能於﹝善行﹞後。常發此願。效力更是不可思議。※‧§。戒律。§。


1.累世累劫。絕對不與邪道及妖魔鬼怪此類等妥協。並且絕對不保奏。

2.面對一切有形人身和眾生及無形靈元等。絕對不會不能也侵害不到。


﹝但此間能做願心內必要性之應對...﹞ 

繼續閱讀
發表於 2015/10/24 11:31 AM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [213] | 推薦 [0] | 編輯 |
2016/05/21

。§。張老師身上顯示殊勝之相。§。
此圖騰是顯現在本人左手無名指小指上之特殊意象。
於今年104年五月後旬。由內衍生至外殊勝之相。
是【混元一炁】與﹝魚﹞之表徵。代表本人有此之因緣。
家中樓梯間亦有五年前所顯現存在之異象。
希望有想更進一步了解之行修者能親自到來。
觀看其他不可思議之顯像........


張俊德的相片。
 

 

繼續閱讀
發表於 2016/05/21 10:52 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [109] | 推薦 [0] | 編輯 |
2016/04/24

◎§◎鄭重呼籲........◎§◎◎§◎心法門◎§◎


再此告知及呼籲:現在由於資訊發達。大多透過網路來傳達。

對於﹝書本﹞閱讀比較沒之前所倚重。雖不能全移除廢止。

但希望善修助印者。能慎重斟酌而印製。免資源過度而浪費。

又現今很多大廟。實無法消耗那麼多之《經典》『善書』。

很多都會拿去資源回收。甚至於連全新之書籍。皆一併處理掉.....

此是本人今欲拿至﹝林口...(竹)...廟務人員親口告知的...﹞。

又之前去﹝板橋...(紫)...親眼看到廟務人員。將書丟入金爐燒化。

看在心理真有多麼不捨。且要印此書等。

皆是善心人士花費貲財所出錢出力。要與眾生廣結善緣及修福報的。

若是就這樣就被移除或燒毀。佈施助印者實在得不到效益。

又讓﹝廟方﹞徒增困擾。甚至於造作「惡業」。

以後成為無可奈何之共業。本人在此誠懇希望大家多注意。

及提醒並呼籲和重視此事。以減少類似情形再發生!


                                                        2016/4/24(日) 晚上:八點十二分
 

繼續閱讀
發表於 2016/04/24 09:28 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [8] | 推薦 [0] | 編輯 |
2016/03/12

。§。免費至府安神位和調磁場堪輿風水......。§。

 
 
https://lh3.googleusercontent.com/xziyw93Qr56FIC5kHH1nIvCVeuzTEq1YUaW8YFi-YABkBfhcBCkgxItzcJ4V1_DGwVDWkZjNOAww3afcd6CEhz3OeK1tmGDKO8X1zFnW5lzKGygps7fuc9CyLufmhE2KLn1xL5IMN0iOxCR9FqtC756IAAXTDSdysxf1_YpBUHnJHiW65kUh4wUFO9bE-QR0qpt6RoFdPFxRnJn31WtU279631yepA_8Js3e-4ZZo2xJP0Aq9bBkmT-ybfhTKIpK8dpxk_dAnzn30hZU4hH0r1MEH_5J6-AI3iAckbpwe99a2kXzvhl5YioiIsivRxKZ0D7kbOfQjx8sXpBIOQiSgYqlzZtCTGYO845aISegxEdrWPgBebPVj1K3Yf9bML7fFhPeuibS5p2Nd8p3xmuUAlGaSjXafDsz1zP_zaoi7eu5KrZaQwdtc_5r3r82mJnVssyQ9uRMz691U4V5kTs7Sqd0Zv8bKKC4OrF3RFSxG55b_A0FaXPq50XxevaXIkaWacE1lo-NG78HP-PvyFzei49aGTb5TdOkK9hTDEilXEhCqzKWcrDxgVOLGD4j1U-yatn8hrQx2fQGpUpggNsjCyJc59W9hLQ=w470-h835-no
若您須要調整家中﹝磁場能量﹞及﹝風水﹞等。

請您直接洽詢◎§◎心法門◎§◎張老師

張老師會免費幫您調整磁場能量。並教其功法自加持。使其能量永續。

又贈送《六字大明咒》咒語結緣。及簡單風水堪輿。

0919252145 (02):22808857 張老師


※時間行程須雙方再行溝通※
 
 


 

繼續閱讀
發表於 2016/03/12 10:46 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [61] | 推薦 [0] | 編輯 |
2016/03/01

《六字大明咒》圖騰免費結緣!


https://lh3.googleusercontent.com/7DR3B4BvUYxiWJ4DBgdenEAvOJCCwDCijzT0UuKVnPZF6_A5anmAoKyLQFt7xL2jhfOMO1pVP3O3J9kV0NInR2toL76Xwcr6GvhmDSt_JwAmCOHO4PMZ5xaqT-1c9mButudhdt5F_iFrBHNyBcPACQAUvYRtf2CExxVqT2BuoH07TCgREKoUBQxnGTUwW57GtaFoI-n-LfnKxcOhhiSaR52JYxo9o9GU9vHxRZ8ZS3sz-yiIZTsCqhm1RhZsQn-6Wm-lvEJsEXVSyF-PMiXeW5y3OTCpR_hSv2oRmiJmzLkgdIfLqv_8ZI202bm1Lz854nI_vYyE0ic9A4xgAlGDsMucU9UOjZFXWp2f_m_SvCwhubM8TvHTU4hKSxvMl3rvGd-yeUv2oQ1yk1T2IMDgIqMeRfs9XiRXpsnxNrHm6Q8TYsEL9N2zPjD6kBRRIr-uYs7JAD_vKCBO-E2nVDz3u6rZm0JArfoAnUmK8kIYNoKIS1invLQzBgjvw3yHLBORcNBOC2hMp6HKlJDeEwbVpFlMGnyq1_ivCsnQ50UzB578nN9it2ibzy2HsMQ358uQYIT8=w346-h615-no此《六字大明咒》圖騰免費結法緣。可安奉自家客廳或佛堂右側。

若再自持咒修法。即會調整家中磁場。並且能有防護作用。可避免邪靈煞氣。

及非善之無形靈元侵犯。又可引入﹝宇宙正能量﹞進到家中。

行修者虔敬自持咒修法。定能感應道交。並且定得此
§光明之炁§保護。

尤其有發。§。菩提願心。§。及行善積德者。更顯殊勝。

行修者。再以此《觀音法門》一門深入修持。則悲智願德兼具。

能助自身早成。§。道業。§。跳脫三界免去六道輪迴。逍遙自在解脫......

若有須要者需自來◎§◎心法門◎§◎請取。

屆時本人會專程教授功法。和告知安座之方法和方位。


另◎§◎心法門◎§◎○§●心法經●§○亦能同時請回去研讀修煉。

新北市三重區力行路2段130巷7號4樓 (02):22808857 0919252145 張老師 

繼續閱讀
發表於 2016/03/01 09:56 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [146] | 推薦 [0] | 編輯 |
2016/01/16

◎§◎心◎§◎

      
一般人之心..........
 
                  七情六欲之心...........酸甜苦辣之心..........
 

嬰兒之心.....小孩之心.....少年之心.....中年之心.....老年之心........生死之心.....


小學之心.....中學之心.....高中之心.....大學之心.....出社會之心.....經驗累積之心.....


男女之心.....修行之心.....有形肉體之心.....無形靈元之心.....十法界一切眾生之心.....


 
◎§◎無上逍遙自在王◎§◎修行過程之心.............  

心....善惡心....善心....悲心....悲願之心....跳脫三界之心....無心.......三輪體空之心.....
                                                                      ﹝
中庸﹞ 

........放下之心...........從一而終之願心........................三心之心................

 ﹝恩仇泯滅之心﹞                               ﹝菩提心。金剛心。從一而終道果之心﹞
                                                           
                                             
                               .......金剛心....... 
                                                 

繼續閱讀
發表於 2016/01/16 10:04 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [65] | 推薦 [0] | 編輯 |
2015/10/17

誓約。無形界是會用不當奪取或榨取他人之一切。但有此誓約就不怕了!

 
◎§●心法門○§◎門主 張俊德 立累世累劫永不改變之誓約..........

從今發此。§。正願及善願之菩提願心。§。
自不會改變。不想改變。也無能力改變。越想要改變越無法改變之。
包括任何人及無形靈元者亦無法改變本人肉體 張俊德 之。§‧誓願。§‧
就算自腦殘及被無形控制也不能改變。

【菩提誓願】如下:
1.累世累劫。絕對不與邪道及妖魔鬼怪妥協。並且絕對不保奏。
   包括不和﹝無賴與沒『因果』觀念之人或無形靈元共事﹞。
2.所發《正》及【善】之 ◎§●菩提願心○§◎ 累世累劫永不改變。
3.說的做的想的都對。對的才會執行。也就是自身之﹝身。口。意﹞。
  不論是於現世或 未來世中。皆是對的才會實行。絕不會因自「無知或無明」。
  而傷害任何一個人或無形靈元。但若是《對的》就一定會實行到底。
  且不會受任何之阻力而障礙住。並且是在反作用力及陰陽相應對之 ●§○零誤差●§○
  且〈公平。公正。零誤差〉之下自然衍化該執行之任務!
4.又若有一切能自修自持之設定。無論是誰發出來的想法。
   只要是符合以上之規範內。本人肉體 張俊德 願自受限於此。
   並以此為 ◎§◎戒◎§◎。累修累進...
5.對於《清修者》或有﹝夫。或男友。或當事者不願意。及未成年之女性。
   包括有形肉體及無形靈元等﹞皆不能侵犯到一私毫。也無法侵佔其一點便宜。
   又絕對不會欺壓欺侮任何人或無形靈元。就算想侵犯對方也不會受傷害。
   若違反一切自發之《誓約》時。願對半減退自身之 ◎§◎道果◎§◎
   直至毀滅不附存在。待『緣起』之時再延續緣命................
※但若於此及來世之緣起。是受到「不可抗拒之力量所操縱時」。
    本人肉體 張俊德 及真正本人肉體死後所感招的 ◎§◎緣起之靈◎§◎
    則不願也不會且ㄅ不用擔其任何責任。一切罪過由造作者自作自受之。※
※※※因非由任何無形靈元及磁場所設定之靈元。本人不同意它靈設定及奪取。
          欲犯此罪者。必當是設定無效及必受最嚴厲之受報※※※
※若是屬『化劫』或有《旨令》和﹝不能抗拒之因緣報時﹞。
    請菩提願心之 ○§●零誤差○§●自行調配自然應對運轉.................※
6.本身是屬※ ← 一人公司 → ※也就是累世累劫中。以在世上自修自成就之一切。
   其包括自修之《心願德慧戒》所累積產生之能量。
   融合並迴向 ◎§◎從一而終◎§◎ 之願力上。結合自 ◎§○心緣光咒願●§◎ 之緣。
   累世累劫自然衍化。在其中並且不願與任何一位在世肉體。
   及無形靈元參合在一起。此是絕對分開的。永不可能會與其結合及牽扯。
   包括誓願及道果皆是如此!
※但不會限制其他人或靈。也跟著一起發此 ◎§●正的善的菩提願心○§◎ 。
    但絕對是自發願善惡報應自作自受之※
7.本人在世間肉體 張俊德 所發現及發明之事或功法。是獨立。專利品。
   有版權的。累世累劫永不轉移及轉賣。但卻不會以此收取任何費用及功德。
   只求其《緣緣緣》....如 ◎§◎心法門◎§◎之創立。
   及 ◎§◎無上五種修心功法◎§◎ 和 ◎§◎無上四階六字玄功◎§◎........等。
   皆不能私移轉賣。或以此作為賺錢之工具。否則將受因緣果報反作用力之報應!
8.以上皆是○●陰陽○●自動相應對。且一切皆是﹝自作自受﹞。有自反作用力在的。
   皆不能違背《大自然循環定律》。﹝公平公正非公開及零誤差﹞之範疇內。
   另並能吻合於真正大公無私公平公正零誤差之《天條地律》之規範內實行!
※所有之《心願德慧戒》功德力將成就於無形界中之 ○§●善修處●§○
    及 ●§○淨土○§● 和其他之《淨土》【聖寶殿】﹝磁場能量﹞.....等。
      亦在上述所言之願行範圍之內衍生一切。若能力所及就盡力隨緣應化之.......
※又一切在本人世間肉體 張俊德 所修之一切功德力。於有形世間之﹝虛宇﹞。
   和無形界之【虛宇】結合後將自然衍生無量無邊之際..................
※對於救渡一切有形及無形眾生。和調一切磁場。氣場。能量...等。
   亦皆自然●○陰陽應對衍生.......................

立願人:南瞻部洲 中華民國 台灣省 新北市三重區力行路二段130巷7號4樓
在世間肉體 張俊德 所立之願。﹝生於:民國農曆:五十八年二月一日 亥時生﹞

 一.對抗無形靈元妖魔鬼怪相應對之方法:

        1.對一切有形肉體及無形靈元之區域。包括磁場、能量、甚至於自身所產生之氣或一切。如光或緣或心。或是從一而終願力之炁等。也包括自所行修之功德力。靈 氣及聖寶殿之炁。亦包括﹝旨、令、旗、法、兵器…等等﹞皆不能奪取在世本人 肉體張俊德 所修成之一切。也就是在世肉體一世成就的道果 ○◎§◎●無上逍遙自在王○◎§◎● 之一切。若有違反者。必定受到《天條地律》及自作自受反作用力之報應。
且必定馬上報應之。累世累劫。永不得異議。若欲奪取者。
必定於現在或未來一無所有。所造作之一切等。馬上自作自受感應並立即受報轉生。

        2.受處罰之方式如右:迴驚、痛、癢、降道果。隔音之迷。轉生他處。蓋台。
或進入黑洞轉化。嚴重者’將立即下地獄受重刑罰。或毀滅後散化於四生六道中……

        3.本人肉體 張俊德 會自產生應對之策自然對應之。如 ◎§◎?◎§◎ 對應之。或 ○§●符令●§○ 暗中應對。或由其他好的善的正的對的。§‧緣。§‧自然相應對應一切…………此願馬上立即生效。累世累劫永不停止及改變之。於。設立於﹝公平公正公開﹞。 及【身口意】對的才會執行。一切零誤差之規範內一同生效執行開始了…………….

二.【鄭重申明】:

       對於如何能跳脫三界。免六道輪迴之法皆已普傳於無形界中。又大多及大方向之「病母」。也就是之前所傳下來之不當行或事或書。或邪設定邪法等等。皆於此特殊 因緣已過之當下。    了解並知其嚴重性。他日若有無意及刻意再造此惡業之病因時。全由發出此不當之行事者與共謀者共同承擔。本人在世上肉體 張俊德 只於此因緣下告知。不負其任何之責任。再則已卸下所有。§。上天。§。《公職》之區域與職責下。於今而後所言及。只是屬聊天之性質。請一切所知者。皆當再 三求證。以免誤解而產生不當之後果。須由自行者自負其陰陽相對之果報。又無形靈元等皆須自力自強自奮發修持。不能再找任何理由搪塞及奪取他人之一切。或是 找任何借口或任何不當之論辯解。於後當為自己之身口意負完全之責任。並皆自作自受。
本人肉體 張俊德 所修之一切亦不再讓任何無形區域。包括磁場能量靈元等。私用。借與。更不會再私自挪用一切物資能量等給任何一位人或無形界區域使用。

※※之前所用之亦皆是﹝善用善求正用正求﹞。※※※

三.本人在世間肉體 張俊德 於現今及無形界中。不收任何之弟子。也無所謂之《代言人》。及私自交付任何職物或《口諭》給任何人或靈元等。又於日後絕不會以。§。分靈。§。去欺騙或從 事一切事情。又不會因結識任何一位無形女性靈元。而擔其業力。或私相授受任何不應屬當事人之物品或《功德》和﹝一切….等﹞。
其此女性靈元當自修自證其。§。果位。§。等!

特別說明:本人在世肉體 張俊德 。○◎●心法門●◎○門主 張老師
必有其一定之【權利。義務。責任及因緣在…..】若有不備和疏漏之事及言行時。
則融合一切自願及自申明等誓言。在公平公正零誤差之下抉擇自然應對之……
※累世累劫.......亦不賭博及公證任何事...............※
※又不同意任何無形靈元進出或住於此肉體上。
   或往後真正肉體死後所◎§◎緣起之靈◎§◎身上.......此會暗中應對一切............※
※於此內所造之善惡事皆自負其責。又本人定不認同此一切及擔負一切之責..........※

四.所有本人此生之受到。﹝屈辱。破害。損失。指控。污衊。設定。該得未得之一切…….完全保留『法律追訴權』及互不侵犯條約下。各自陰陽相應對於往後不 盡劫處…..【※但本人不會因此而去違願自發之 ◎§◎菩提願心◎§◎ 。即當以公平公正公開零誤差去執行。亦可善巧方便移至最恰當之原則下自然運作…】
※※※亦有緣即有緣。無緣絕對不會強求………..本人肉體在世間凡夫俗子 張俊德

特殊功能記錄表:

1.用《心之聲》自然變化一切語言。與一切眾生溝通……………
2.﹝法指﹞能有渡化及法力。能量可變化衍生除煞之效能。
   和接引﹝宇能﹞等功能。又代表層次之修為….
3.﹝靈語﹞具備威武之力。並與﹝法指﹞有同等之能力。如耳與眼。或鼻能同用之。
4.﹝真言﹞﹝咒語﹞等亦有不可思議之效能。並且可交叉或融合發揮功能。
5.﹝有形符咒﹞會有上述之總合功效及另外能力。亦有解說之效力在…….
6.《無形心符》心量不可思議且會自然應對………
7.。§。無為而為之心緣光。§。自然應對一切。且是陰●陽○自應之……
8.●陰陽○劍炁不可思議…….
9.◎§◎劍心心劍◎§◎不可思議………
10.◎§◎無上心法無上玄功◎§◎不可思議……..
11.肉體本人在世 張俊德 更不可思議….
    因 ※心願德慧戒※ 的願。已到極所至極之故....
12.使用於無形界之隱身術…→…復原術…→…→…….靈符…→…….
※重點是不讓它靈或人或磁場或能量奪取借用或暫用之。也不能也不會私下授其它人或靈…等。皆須自修者自修持自領悟及自證其屬於自己之一切才行…………!
所有此之特殊功能。絕對不保奏及私用於一切人靈..等身上。更不可能違備【因果報應】而實行上述之法。否則無效已。並自動消失此等功能。
﹝絕不保奏者:欲滅《天地者》。欲嚴重加害眾生者。包括邪設定在內。犯五逆重罪。未證謂證者。其他罪極之罪…………和※無緣者※。………﹞
※此《菩提善願心》之總能量場。會自動救度一切有形人類與無形靈元等。
   但於此內絕對不會違背以上之誓約。※
有緣即依《理法情》之情況而量力卻又盡力救度。於本人世凡之肉體 張俊德
不會干擾之........亦可或不用應對之......
※請。§。次元空間。§。….等。回歸《本位》並自然運作…….

無形靈元等欠債款條約:

        一切無形靈元及世上肉體。亦包括無形磁場和能量等。內也包括本身之總菩提願心及心光緣之炁。皆須以真正利益眾生之。§。善行。§。去消弭掉才能解其業因業 緣。也就是欠的當事人。只要行一件『善事』。就能按照一定之比例原則將欠的還清。否則後果自負。※其中包括﹝心願德慧戒﹞之善心善行皆都算在內。亦可累進 延伸倍增其善心能量。另外。從今而後。若有無形靈元。再次行為惡事….等。

        本人在世間肉體 張俊德 立即將所有一切資源及能量和功德力撤除。並自動移除一切關係。讓造作惡業之邪靈受罰受罪。受其該受之惡報惡果。並將此罪不得轉嫁他人或他靈身上。必自作自 受。因本人肉體在世 張俊德 有其《誓約》在。會●陰陽○相應對。且絕不姑息和默許不善之事。又本身是發 ◎§●陰陽相對應之菩提心願○§◎ 又是提過﹝慈悲就是不慈悲﹞與【不慈悲就是慈悲之表現】。所以絕對不保奏作惡之無形靈元及人及一切眾生……等。

但以上之願。會統合與之前所提〈公平公正公開零誤差〉之願。
與〈身口意〉對的才會執行。來作為自然判定及實施………..
若是有人或無形靈元。及能量總場或磁場或心願光或從一而終之願等。
違其上述所提之所有。不當保奏或默許或刻意或無心有意者。當自負全責。
在世肉體凡夫 張俊德 不願擔負起不善之保奏所有的責任!

◎§◎心法門◎§◎門主 張俊德
也是一世在世間成就肉身果位之 ◎§●心法門○§◎門主 張俊德親自所題!
自作自受。公平公正靈誤差之判定後。皆須以此大自然自然運轉行實。
並依相應對。且真正公平公正零誤差的《天條地律》【因果報應】。運行運轉報應之。若是屬於本人 張俊德 在世凡人之一切。絕不分予任何靈元及肉體之人。
一切皆是﹝因緣果報。各自收受﹞。不再和 ◎§◎心法門◎§◎門主
在世肉體之凡人 張俊德 。有任何之關係。

※也不會隨意贈與任何無形靈元及有形人類….等。欠債須還欠一切。
    隨因緣願力折其平衡而產生相對應之果報………………..
※所有之一切包括任何之專利。版權。產品。功德。能量。法器。心法。玄功。心。光。緣。願。咒!從一而終之願。在世或無形界中之一切.......等。皆 不能買賣。收款。收費。亦不挪移或由私自挪用等。或借由其他任何方式去私用。包括本人所奉獻《公共之所有》。完全不得私用邪用或找任何之理由去佔 有...........!

追加日期:2015/10/15下午02:49   2015/10/14日上午10:47分

        以上之誓願。世間肉體凡夫俗子張俊德願意永遠受限於此。但相對應此從一而終零誤差公平公正對的才會執行之願。亦要在肉體本人◎§○心法門●§◎監視及相應對下。累世累劫永不改其善正之願。且一直無限期變了更加圓滿零誤差.................
任何一靈包括無形區域之靈元及所有...只要說是肉體世間張俊德的之代言人或是朋友親戚等等。世上凡夫俗子修成無上道果的張俊德絕對不答應及認同。亦無法 成真。又若造惡業皆自受。並且又要執意侵占及無禮者。一切損失或道果功德毀壞甚至於下地獄受苦。亦全由行事者及共謀者自負其責。但若是有懺悔改過並且行善 者。必定能與妖魔鬼怪所設定之法分開。且可漸修漸進...甚至於將來跳脫三界免去六道輪迴。
且能與本人在世肉體張俊德  ●§○心法門●§○門主 結善緣!

        其他皆是因緣果報之自然相應。本人肉體凡子張俊德 絕對沒有設定一個法或用心願德慧戒是設定邪法去操縱任何事。及為自利去暗謀或計取一切之利益。若有皆不能成立且無法成效。但對於對的公平公正零誤差之個人願心及期望累世累劫永不改變及無法改變。
亦無法無能力及他人他靈及一切亦不能改變對的誓死之約。正用正求善用善求不改變................至永遠.............

.
.
.
.

.
.

繼續閱讀
發表於 2015/10/17 06:52 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [86] | 推薦 [0] | 編輯 |
2015/09/07

。§。境。§。


 
修行之人最高之境界:
修至《三輪體空》之心境。並無著於此境。更能無為而為自然隨應一切。......


 
行修者修煉至《大羅之境》。即所謂。§。大羅界天。§。也。

乃是                                          。§。上真混元一炁。§。        
 
   。§。妙通老祖。§。。§。真元老祖。§ 。。§。玄化老祖。§。
   
共三位《上真》所居之境。
 


所有。§。佛母。菩薩。母娘。玄女。上仙。真人。聖。賢。祖師。§。
 
一切行修【功德道果】圓滿者之境。


以上為跳脫三界。免在六道輪迴之境界。行修者只要修至於此。定能永世逍遙自在解脫。


代理之神》:如﹝無極老母。太上道祖。【玉皇大帝】。佛祖。觀世音菩薩。
                      帝君。天君。媽祖。王爺。中壇元帥。土地公....等。﹞

行修未至圓滿之境界天。

 
。§。地藏王菩薩。§。《 東方玉君 》【十殿閻王】﹝文官武判﹞等。
 
願力與職使共同所行修與渡化之【在職】菩薩與靈元。


以上亦有其《淨土》及【善修處】。提供未出離凡塵之靈元繼續修持。


 

繼續閱讀
發表於 2015/09/07 02:00 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [70] | 推薦 [0] | 編輯 |
2015/09/06

◎§◎○●陰陽銀河系原◎§◎


。§。最近太空總署所觀測到之不可思議之現象。§。


https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/11951206_464265590412417_8293442942243233573_n.jpg?oh=b5ad05c8f185289ba947f47f03ac9b82&oe=5766B487

繼續閱讀
發表於 2015/09/06 02:44 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [204] | 推薦 [0] | 編輯 |
2015/01/05

。§。聖人。§。https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10995411_385583048280672_5907302195426412032_n.jpg?oh=ba1c325dbecf8bc74b4e136a6ae76ff9&oe=572E495F


§

。§。聖人。§。之界定。留於後世之。§。功。§。與。§。德。§。........

就是以。§。聖人。§。之修為....或以理論。功法。次第。親證之修法論定。

1.古之《 聖人 》以《 經書 》留世德澤福廕後人。

2.以自修【 德性 】以供後人學習。

3.以﹝心法。願心。德行。智慧﹞受攝於人。

4.以【 戒德 】服人。

5.以『 寺廟 』供人修持而服人。

6.以﹝忠孝仁愛信義﹞服人。

7.以【 捨身為人 】而服人.........等。

8.以《 度人無數...》而服人者。

諸如此類之行修者。皆可稱之為《 聖 》為【 賢 】之人。

由此而判別定位之﹝位涵﹞甚至於﹝果位﹞。

一個在世或於無形界中之行修者。能自修其德。自悟心法。自創利益大眾之事。

不論是捐錢。蓋廟。傳法。佈施。行道。或發願心...等等等。

只要能到一定之成就後。不論在世之人有無認同或知曉。

於《 天地 》之間。定有其。§。涵位或果位。§。必受到認可。

又若行修者。如
《 辟支佛 》自覺自證者。如何還須他人印證呢?

§

今 
◎§◎ 本人 ◎§◎ 

1.自創 ◎§◎ 心法門 ◎§◎ 

2.又將《 一世成就 》之法無私公諸於世。

3.伏魔萬千又破魔法設定。解開一些無形之邪法等。

4.發。§。無上菩提願心。§。

願累世累劫投胎人世度眾。直至眾生皆成《 佛道 》方了己願。

5.遇妖魔鬼怪威脅不屈。﹝
堅修證道。誓死如歸﹞別妻小共三次之多。亦將後事交代完成。

6.身氣調《 天地 》......

7.近五年來。日夜與魔週旋。無安穩之眠。又左其右。讓其減少侵犯他人。

8.所題之
。§。心法。§。及論證。證其。§。明心見性。§。

9.修煉之。§。六字玄功。§。快速充能。於命終得衝氣缚以達。§。淨土。善修處。§。

繼續修煉。暫緩【 三界 】『 六道輪迴 』。

10.其餘甚玄。於世尚無人經驗。不信以已。在此暫不敘之..........

§

此一切之一切真實不假 
◎§◎ 本人 ◎§◎於夢境。現況。感應印證。

於無形界中。﹝無形靈元印證之﹞。於通靈之士。眼通觀其身現
。§。金光。§。得知。

於現實中修士修煉
。§。六字玄功。§。之法迅速感應得知。

§

能提出所謂之理論。功法。次第。親證。非「  幻通 」或『 靈通 』而口說而已。

確由 
◎§◎ 自性靈通 ◎§◎ 自修自悟自證而以自心。心波得知一些事情。

告知無形區域解其束縛......

《 信者恆信 》
◎§◎ 本人 ◎§◎ 以此之﹝心願德慧﹞自證其。§。聖。§。.......

希望有緣之人。以
。§。法。§。莫依人。切莫輕言放棄之。

§
◎§◎ 心法門 ◎§◎ 修行部落格內之文章。

是不是 
◎§◎ 無上真法 ◎§◎ 請細心參研一段時間即知。

◎§◎ 本人 ◎§◎ 不收費。不收弟子。不貪不求。為此名聲?

而犯下「
未證謂證 」滔天大罪下地獄。我又非痴也。

請修士們。有空定要仔細參研
。§。心法。§。。§。玄功。§。....................

§

福安! 

繼續閱讀
發表於 2015/01/05 03:08 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [131] | 推薦 [0] | 編輯 |
2015/01/02

。§。恭賀新禧。§。新年新氣象祝賀修學之士


。§。心想事成。萬事如意。身體健康。闔家平安。§。

 

繼續閱讀
發表於 2015/01/02 11:28 AM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [104] | 推薦 [0] | 編輯 |
2014/12/26

。§。三界法性原珠。§。


念佛-佛經咒輪流通處-牟尼佛法流通網

咒語-佛經咒輪流通處-牟尼佛法流通網

一切-佛經咒輪流通處-牟尼佛法流通網
繼續閱讀
發表於 2014/12/26 12:22 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [181] | 推薦 [0] | 編輯 |
2014/12/13

。§。2012台灣出現真主重整道盤!。§。https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-ash2/v/t1.0-9/10014535_375055786000065_962169284438392423_n.jpg?oh=9357ec411165a5874f421639508acdf8&oe=572BFB89籤頭   台北 主題:2012台灣出現真主重整道盤!
 中外很多預言2012東方將會出現救世主
推背圖也有預言
第四四象 丁未坎下離上未濟
讖曰:
   日月麗天 群陰懾服
   百靈來朝 雙羽四足
頌曰:
   而今中國有聖人雖非豪傑也周成
   四夷重譯稱天子 否極泰來九國春
他將致力實現:台灣新生,兩岸合一,以建明國,道傳四海,以進大同。
劉伯溫預言:真主於2012領天命,2013開始教化,2014就位 ( 基金交接 )。
知天合天順天合天
順天應人新生台灣
以道領政兩岸合一
以建明國道傳四海
以進大同
這個人好像很歷害他是誰
可以改變兩岸又能讓道教遍地開花
促進世界大同
宮廟有這樣預言嗎?

 


§
張老師   答:【 天地人 ○ ◎ ● 】
§
天天天令開
地地地旨運
人人人道才
三官齊降台
§
【 三官令 】


問?

天開何令?
地運何旨?
人道奇才?指誰?
三官齊降台?指何神祇?
◎◎◎

答:

白陽期三才開
天地人共辦道
掌中旗定乾坤
旨令印三官位
凡人得臺疆顯
三年後可明了
◎◎◎
天開救世令。靈修返天庭。地頒因果旨。了業心自清。
三官真靈駕。度元九二人。混世待機緣。願願皆真心。
◎◎◎

繼續閱讀
發表於 2014/12/13 03:57 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [564] | 推薦 [0] | 編輯 |
2014/12/11

。§●心法門○§‧覺行居士 修行最高境界顯示圖騰http://omahhum.yebi.com.tw/blog/blog_images/mandala_s.jpg
此圖騰內有。§。九宮八卦。§。及一切法要之。§。真言咒語。§。

並蘊藏無量無邊之能量。其中有。§。正三圓‧§‧反三圓‧§‧之顯化。

又有。§。內心。§。外心。§。◎§◎原原原◎§◎之緣起。

亦包含生生不息眾生之衍生。並且有。§。本人。§。覺行居士之願心。


 

繼續閱讀
發表於 2014/12/11 12:07 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [161] | 推薦 [0] | 編輯 |
2014/12/07

。§。心法門張老師靈光顯現圖。§。

 

第一張圖為平靜狀態所照出來的能量光及磁場!【 點圖放大 】

     https://lh3.googleusercontent.com/proxy/lSUDblBiHbbmEvL9uMPlRaoEeumpT_8tHm9YZz767WFIY_YA6pyNi-3VF_6nW1NN5nvDBj8miJM3bhwpwvYrWOoNezREe1DwQXLSDpHFht-yENK2uWsaUp9g3g=w346-h259-p
 
第二張圖為發功狀態所照出來的能量光及磁場!已明顯改變!

      https://lh3.googleusercontent.com/proxy/zLbfWKtxtFKdCnysmUfFWAI59zIUstKf2Rhn-wlzNykxG5CZQh9Jn7PCEoqV-BBiVQpuFy8u3EIwVHn48_xjyuJonk3ph5UABKfGp6gXXZBhwWMBO5BWEDoenw=w346-h259-p
 
第三張圖為持咒狀態所照出來的能量光及磁場!能量瞬間轉變!

          https://lh3.googleusercontent.com/proxy/cIBGj4dxmlkjS4-m2iPK8GxNdGMojPiR63lINNxLiMpCDZ8Nxki5GsVMRPOTdxC2bxFXoQ9qNIuizFFN-F4iY7jIj-n2zdxRHDQbq0XKzPBr3EG09vVsokrNUQ=w346-h259-p     

右邊指數隨能量增強而不斷的提昇!39 →  42 →  46
而不好之磁場亦由上而繼續往下降!56 →  54 →  51 

而最右邊為五行圖解:金、木、水、火、土。所呈現之指數。亦由發功後而持續增加。

下面兩張圖解為五行分區圖。及在身體內所呈現氣的分部與顏色圖解。 

用科學儀器證明。此是修持【 六字功法 】得力之處。 

繼續閱讀
發表於 2014/12/07 12:40 PM
| 未分類[10] | 回應 [0] | 引用[0] | 人氣 [198] | 推薦 [0] | 編輯 |